Kniha úvah, portrétů, hudebních textů a básní, setkání lidí známých i neznámých, zážitky s uměleckými výkony stejně jako sportovními, hledání opěrného bodu života. Důvěrné, otevřené vhledy do našich tužeb, souvislosti našeho života a tvorby v jakémkoliv oboru. Po ohlasu knihy O květině přichází autorka s titulem volně navazujícím, inspirovaným svátečními nedělními rány, která prožívá se svými posluchači Českého rozhlasu Dvojka již třicet let. Její osobitý literární způsob komunikace s těmi, kdo ji naslouchají, popsal v dopise jeden z nich takto: „Když Dobré ráno uvádí spisovatelka Zuzana Maléřová, naslouchám jí velmi pozorně. K mikrofonu přistupuje s odvahou a s mistrovstvím smést mnohdy se vyskytující zaprášené formy. Cítím, že skutečně hovoří s každým, kdo jí naslouchá. Vskutku svou vlastní intelektuální silou, jemným taktem, lidskou vstřícností, odvahou odsoudit zlo umocňuje zájem posluchače o dané téma a získává jeho účast při usilování vést život tak, aby každý sám u sebe provedl bilanci duše. Zuzana Maléřová je pro nás zřetelným mostem, po kterém lze řešit i obtížné životní stresy, případně neutralizovat aspekty smutku a strachu.“ A profesor Miloš Horanský ve své recenzi napsal: „Nepřehlédnutelné dílo Zuzany Maléřové okamžitě vyprovokuje otázku, v čem je její osobitost. Ovšemže v osobnosti samé, ve všech knihách nejen patrné, ale silně a právem se prosazující. A druhý důvod je žánrová nápaditost, nekonvenčnost, dokonce objevitelství forem, jak vyprávět.“ To plně platí i o této knize, kterou symbolicky otevírá houslový klíč.
Ilustrace a návrh obálky Jeroným Bohdan, grafická úprava Filip Skalák.                                              Vydalo nakladatelství Čas v roce 2020.
"Slova Zuzany Maléřové zrcadlí všechny barvy duhy, aby se obratem proměnily v obrazy a přiměla nás prožít vlastní silné emoce, a mnohdy je i osvobodit, je-li třeba. S jejím Houslovým klíčem je nám veselo i smutno, cítíme lásku, úzkost, strach, naději, úlevu, díváme se do slunce, chráníme před deštěm, hledáme, ztrácíme a nacházíme, abychom mohli porozumět, pochopit smysl lidského konání. Já její knihy nazývám "herbáře lidských osudů." Mají zvláštní vlastnost - jsou měňavé. To podle toho, ve které fázi života je zrovna čtete. Nutí totiž člověka se k nim vracet, a on pak může pocítit dojetí v místě, kde pro něj dříve nebylo k vidění, nebo objevit humor, kde ho původně nevnímal. Autorka miluje černý, drsný humor, ale i ten lehký, něžný, jehož záblesky nejsou vždy viditelné. Její próza je poezií, slovní projev pak nesmírně otevřený. Její rukopis a síla sdělení jsou nezaměnitelné."                                                                          Tereza Pokorná
                                                                                                                                                                           
Ilustrace knihy

Pro nákup knihy klikněte na fotografii

Mohlo by se vám líbit:

Back to Top